Body & Mind Balance

 

Als BGN-gewichtsconsulente begeleid ik cliënten (met gewichtsproblemen) volgens de Richtlijnen Goede Voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

Waarom de BGN-gewichtsconsulente?

Ayse Kalyon is als BGN-gewichtsconsulente:

* in het bezit van een geldig diploma gewichtsconsulent van één van de geaccrediteerde opleidingen;

* volgt regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied;

* begeleidt cliënten volgens het BGN-behandelprotocol;

* volgt bij een geschil de BGN-klachtenprocedure;

* verkoopt géén maaltijdvervangers of afslankproducten.

Wat kunt u tijdens een bezoek aan de BGN-gewichtsconsulente verwachten?

Bij uw eerste bezoek aan de BGN-gewichtsconsulente worden uw persoonsgegevens genoteerd en wordt u gevraagd naar uw persoonlijke omstandigheden. Uw lengte, gewicht, tailleomvang en lichaamsvetpercentage worden opgemeten. Uw gangbare voeding- en leefpatroon wordt besproken. Vaak vraag ik u om gedurende enige dagen een voedingsdagboek bij te houden om inzicht te krijgen in uw voedingswijze.

Al uw gegevens worden door mij bijgehouden in een dossier. Uw gegevens worden nooit zonder overleg met u aan anderen verstrekt. Desgewenst kunt u te alle tijden uw eigen dossier inzien.
Verder geef ik u vervolgens voedings- en beweegadviezen, die u helpen een gezondere leefwijze en een gezonder lichaamsgewicht te bereiken.

Daarbij leert u ook gezonde keuzes te maken in uw voeding door bijvoorbeeld het leren begrijpen van productinformatie op verpakkingen. U leert meer over de werking van de stofwisseling en hoe u uw lichaamsgewicht kunt reguleren door gezonde voeding en regelmatige beweging. U krijgt advies over (variatie)mogelijkheden voor ontbijt, lunch en diner en er wordt aandacht geschonken aan gezonde tussendoortjes. Er wordt kortom een gedegen en volledig voedingsadvies gegeven, met vele handvatten om zelfstandig de juiste keuzes te maken.

Als BGN-gewichtsconsulente zal ik u motiveren en stimuleren om uw doel te bereiken.
Uw eigen inzet daarbij is natuurlijk ook van groot belang. Veel mensen vinden regelmatig bezoek aan mijn consults daarbij de beste ‘stok achter de deur’.

Motivatie

U wordt begeleidt tijdens het traject waarin een verandering van leefstijl centraal staat. Tijdens dit traject ben ik ondersteunend, sturend en motiverend werkzaam, alles afgestemd op uw wensen van de individuele cliënt. Ik maakt hierbij gebruik van verschillende, op u als individu toegesneden begeleidings- en motivatietechnieken. Een goede vertrouwensrelatie met u is essentieel voor een goede effectieve begeleiding. De begeleiding en coaching hebben drie pijlers: verandering in voedingspatroon, verandering in het beweegpatroon en gedragsverandering en/of verandering in denkpatronen.

BGN-gewichtsconsulent direct toegankelijk bij gewichtsproblematiek

Zonder tussenkomst van de huisarts direct advies op het gebied van gewichtsbeheersing? Dat kan via mij als BGN-gewichtsconsulente. Ik begeleidt cliënten volgens de richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezonder eet- en leefpatroon. Vergoeding vindt plaats vanuit de aanvullende zorgverzekering. Een verwijzing door een huisarts of andere zorgprofessional is niet nodig. Daarmee ben ik laagdrempelig en toegankelijk voor iedereen die advies of begeleiding wil op het gebied van gewichtsbeheersing.