NLP is een methode die effectief wordt gebruikt in het proces van het maken van zintuiglijke waarnemingen en gedragsprocessen die we automatisch hebben gerealiseerd. Het bouwt voort op de vooronderstellingen van NLP, hoe mensen hun omgeving waarnemen, hoe ze erop reageren, hoe ze communiceren en hun gedragspatronen.

Neuro: is het proces van het ontdekken en verwerken van de ervaringen in ons leven via onze vijf zintuigen en ons zenuwstelsel.

Linquistisch: is ons verbale en non-verbale communicatiesysteem waarin de informatie wordt gecodeerd, geclassificeerd, gerangschikt en begrepen onder de controle van ons zenuwstelsel.

Programmeren: ons vermogen om onze geest te reguleren.

NLP laat zien hoe we onze gevoelens en gedachten kunnen gebruiken op een manier die ons beter maakt en hoe we intern en extern kunnen communiceren.

Waar kan NLP worden gebruikt?

Educatie, gezondheid, business, verkoop en marketing, therapie, sport, individuele consultancy, persoonlijke ontwikkeling.

Het wordt gebruikt op elk gebied van het leven zodat de persoon zich beter kan voelen en zich beter kan uitdrukken.

NLP is in essentie een modelleertechniek. Hij betoogt dat we onszelf kunnen modelleren. We doen dit door de slechte aspecten van onze persoonlijkheid of de slechte voorbeelden in onze omgeving te elimineren, opnieuw door de goede aspecten van onze persoonlijkheid te benadrukken of door goede modellen te kiezen. NLP leert hoe men alle interne en externe bronnen die mensen hebben te gebruiken, en biedt nieuwe opties. NLP-onderzoek is gericht op de strategieën van mensen die zeer succesvol zijn in hun vakgebied. Dit wordt in NLP modellering genoemd,  en is in het hedendaagse leven een belangrijk onderdeel van Accelerated Learning (sneller leren).

De informatie, technieken en methoden die zijn ontwikkeld als gevolg van NLP-onderzoeken worden gebruikt om de communicatie tussen mensen te versterken en zijn al jaren succesvol gebruikt in het identificeren van doelen en oplossingsgerichte processen.

Hoe kunnen we ons leven verbeteren met NLP?

Met NLP kun je, je gedachten herschikken en kun je je waarneming en  reactie veranderen, bewust worden van onbewuste processen, je capaciteiten en je limieten op een meer objectieve manier opmerken, jezelf accepteren en respecteren, zowel met jezelf als met je omgeving op een rustige en effectieve manier communiceren. Je kunt van je fobieën, obsessies, angsten en zorgen afkomen, slechte gewoonten weglaten en goede gewoonten ervoor in de plaats zetten. Je kunt je focus en concentratie verhogen, je tijd managen door je uitstelgedrag te veranderen en meer succesvol zijn in zowel relaties, school als in het zakelijke leven.

NLP versnelt je leerproces. En dus, in plaats van je aan te passen aan veranderingen, kun je veranderingen creëren; het stelt je in staat een vocabulaire te creëren waarmee mensen de juiste vorm van management en interesse kunnen vinden.

NLP; Door je overtuigingsvaardigheden te verbeteren, beschik je over de vaardigheden van een meester-communicator, die je controle geeft, zodat je constructieve interacties kunt opbouwen op school, in je werkomgeving en in het privé-leven; NLP verhoogt je keuzes; het kan je flexibiliteit ondersteunen, activeert je onbewuste, zorgt ervoor dat je onbewuste de kracht en de middelen in je voordeel gaat gebruiken.

En NLP helpt je om alle negatieve gevoelens en gedachten die je uit het verleden hebt, op te ruimen.